Торгівельні умови

господарського товариства ТОВ «The Revolution Company», зареєстрованого за адресою: Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, VAT: CZ24763055, зареєстрованого в Господарському реєстрі при Міському суду у Празі, відділ C, справа 172302, щодо продажу товарів через он-лайн магазин XOBEAUTY, розташованого за інтернет-адресою www.xobeauty.ua.

1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Загальні положення та умови регулюють взаємні права та обов'язки, що виникають між господарським товариством ТОВ «The Revolution Company», зареєстрованим за адресою Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, VAT: CZ24763055, зареєстрованим у Господарському реєстрі при Міському суду у Празі, відділ C, справа 172302 (далі лише «Продавець») та Клієнтом, який укладає договір купівлі-продажу з Продавцем через Інтернет-магазин Продавця, розташований за адресою www.xobeauty.ua (далі лише "Покупець", "Договір купівлі-продажу" та "Інтернет-магазин").

1.2. Предметом Договору купівлі-продажу є зобов’язання Продавця доставити Покупцеві товари, зазначені в Договорі купівлі-продажу (далі лише - "Товари"), і дати можливість набути право власності на Товар, та зобов’язання Покупця прийняти Товар та сплатити Продавцю купівельну ціну товару та витрати, пов’язані з його доставкою та оплатою.

1.3. Ці Загальні положення та умови є невід’ємною частиною укладеного Договору купівлі-продажу. Відмінні положення Договору купівлі-продажу мають перевагу над Загальними положеннями та умовами.

1.4. Покупець, який є фізичною особою (людиною) і який, укладаючи Договір купівлі-продажу, не діє в рамках своєї підприємницької діяльності або в рамках самостійного здійснення своєї професійної діяльності, в цих Загальних положеннях та умовах далі називається "Споживачем".

1.5. Договір купівлі-продажу та Загальні положення та умови складено українською мовою. Тому Договір купівлі-продажу укладається українською мовою.

2. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КЛІЄНТА

2.1. На підставі реєстрації, зробленої в Інтернет-магазині, Покупець може отримати доступ до свого облікового запису клієнта, з якого може замовити Товари. Однак Покупець може замовити Товари в Інтернет-магазині і без реєстрації.

2.2. Реєструючись в Інтернет-магазині та замовляючи Товар, Покупець зобов’язаний надати правильну та правдиву інформацію. Покупець при будь-яких змінах зобов'язаний оновлювати інформацію, надану в обліковому записі клієнта. Дані, надані Покупцем в обліковому записі клієнта та при замовленні товару, вважаються Продавцем правильними.

2.3. Доступ до облікового запису клієнта забезпечується іменем користувача (у вигляді електронної пошти) та паролем. Покупець зобов’язаний зберігати конфіденційність щодо інформації, необхідної для доступу до його облікового запису клієнта, і не має права допускати використання його облікового запису третіми особами. Продавець не несе відповідальності за можливе зловживання обліковим записом клієнта третіми особами.

2.4. Продавець може скасувати обліковий запис клієнта, особливо якщо Покупець не використовує свій обліковий запис клієнта протягом тривалого часу або якщо Покупець порушує свої зобов’язання за Договором купівлі-продажу та цими Загальними положеннями та умовами.

2.5. Покупець розуміє, що його обліковий запис клієнта може не бути доступним весь час, зокрема через необхідність технічного обслуговування апаратного та програмного забезпечення Продавця або третіх осіб.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИ ТА ЦІНИ

3.1. Вся презентація товару на вебсторінці Інтернет-магазину має лише інформативний характер. Це не зобов’язальна пропозиція укласти договір, тобто Продавець не зобов’язаний укладати Договір купівлі-продажу цих товарів.

3.2. На вебсторінці Інтернет-магазину представлена інформація про кожен Товар, який пропонується Продавцем для продажу, включаючи його основні характеристики та ціну. Ціни на Товари включають податок на додану вартість та всі пов'язані з цим комісії, за винятком витрат на доставку та оплату товарів (див. пункт 3.3 нижче). Пропозиція продажу Товару та заявлені ціни на Товар залишаються дійсними до тих пір, поки вони розміщені на вебсторінці Інтернет-магазину. Це положення не обмежує право Продавця укладати Договір купівлі-продажу за індивідуально узгоджених умов.

3.3. Вебсайт Інтернет-магазину також надає інформацію про вартість доставки Товару покупцеві та певні способи оплати (далі лише "витрати на доставку"), які змінюються залежно від обраного способу доставки та способу оплати. Ця інформація про витрати на доставку поширюється лише на доставку в межах території України.

4. ЗАМОВЛЕННЯ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

4.1. Покупець погоджується на використання засобів дистанційного зв'язку при укладанні Договору купівлі-продажу. Витрати, понесені Покупцем при використанні засобів дистанційного зв’язку у зв'язку з укладенням Договору купівлі-продажу (особливо витрати на інтернет-з'єднання), несе сам Покупець, причому ці витрати не відрізняються від стандартних тарифів.

4.2. Покупець замовляє Товар, заповнивши форму замовлення на вебсторінці Інтернет-магазину, де Покупець «поміщає» обраний Товар до електронного кошику для покупок, обирає кількість штук Товару, спосіб оплати та спосіб доставки і, нарешті, вводить свою ідентифікаційну та контактну інформацію, включаючи адресу доставки.

4.3. Перед відправленням замовлення Покупець має можливість перевірити та змінити дані, внесені в замовлення. Покупець відправляє замовлення Продавцю, натиснувши кнопку «Відправити замовлення». Розміщене замовлення є вираженням згоди Покупця з укладанням Договору купівлі-продажу. Інформацію, надану в замовленні, Продавець вважає правильною. Умовою оформлення замовлення є заповнення усієї необхідної інформації у формі замовлення та згоди Покупця з цими Загальними положеннями та умовами, що виражається шляхом позначення відповідного поля. Без виконання цих вимог замовлення не може бути надіслано Продавцю.

4.4. Договір купівлі-продажу укладається між Продавцем та Покупцем у той момент, коли Покупець отримує електронною поштою повідомлення про отримання замовлення Продавцем. Це повідомлення є прийняттям зобов’язальної пропозиції щодо укладення Договору купівлі-продажу, і Продавець надсилає його Покупцеві на електронну адресу Покупця, вказану в замовленні (далі лише «електронна адреса Покупця»), як правило, відразу після отримання замовлення. Повідомлення про прийняття замовлення містить огляд укладеного Договору купівлі-продажу, а додатком до нього є ці Загальні положення та умови в чинній редакції. Строк для прийняття замовлення Продавцем складає 7 днів, після закінчення цього строку замовлення вважається анульованим.

4.5. Залежно від характеру замовлення (кількість товару, ціна купівлі-продажу, орієнтовні витрати на доставку) Продавець завжди має право просити Покупця про додаткове підтвердження замовлення (наприклад, у письмовій формі, електронною поштою чи телефоном).

4.6. Поки Покупець не отримає повідомлення про отримання замовлення Продавцем, Покупець може скасувати замовлення електронним листом, надісланим на адресу електронної пошти Продавця info@xobeauty.ua.

4.7. Якщо будь-яка з вимог, зазначена у замовленні, не може бути виконана, Продавець надсилає Покупцю змінену пропозицію на адресу електронної пошти Покупця. Змінена пропозиція вважається відмовою Продавця від укладеного Договору купівлі-продажу відповідно до зазначеного нижче у пункті 7.1. (якщо Договір купівлі-продажу вже укладено) і представляє собою новий проект Договору купівлі-продажу. У такому випадку Договір купівлі-продажу укладається в той момент, коли Продавець отримає на електронну пошту повідомлення Покупця, що той приймає змінену пропозицію. Покупець надсилає це повідомлення Продавцю на адресу електронної пошти Продавця info@xobeauty.ua.

4.8. У разі явної помилки з боку Продавця у ціні товару на вебсторінці Інтернет-магазину або під час процесу замовлення Продавець не зобов’язаний доставляти Товар Покупцеві за цією очевидно помилковою ціною. Продавець невідкладно повідомляє Покупця про помилку та надсилає Покупцеві змінену пропозицію на адресу електронної пошти Покупця. Змінена пропозиція вважається відмовою Продавця від укладеного Договору купівлі-продажу відповідно до зазначеного нижче у пункту 7.1. (якщо Договір купівлі-продажу вже укладено) і представляє собою новий проект Договору купівлі-продажу. У такому випадку Договір купівлі-продажу укладається в той момент, коли Продавець отримає на електронну пошту повідомлення Покупця, що той приймає змінену пропозицію. Покупець надсилає це повідомлення Продавцю на адресу електронної пошти Продавця info@xobeauty.ua.

4.9. Продавець залишає за собою право до придбаного Товару запропонувати Покупцеві подарунок або іншу безоплатну дію чи предмет (далі лише «подарунок»). Умови надання подарунка наведені на вебсторінці Інтернет-магазину. Обраний подарунок відображатиметься в електронному кошику Покупця разом із Товарами, які він має намір придбати (пункт 4.2. вище), і Покупець може відмовитись від подарунка при заповненні форми замовлення. Надіславши замовлення згідно з пунктом 4.3. вище, Покупець також вносить Продавцю пропозицію укласти договір дарування щодо вказаного в замовленні подарунка, а договір дарування укладається між Продавцем та Покупцем у той момент, коли Покупець отримує від Продавця повідомлення електронною поштою про прийняття замовлення згідно з пунктом 4.4. вище.

5. УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ ТОВАРУ

5.1. Покупець обирає спосіб оплати та доставки Товарів із запропонованих варіантів при заповненні форми замовлення. Пропоновані в даний час способи оплати та доставки, включаючи їхню вартість, можна знайти ТУТ. У разі якщо спосіб доставки та/або оплати узгоджується індивідуально на основі спеціального запиту Покупця, Покупець несе ризик та будь-які додаткові витрати, пов’язані з таким узгодженим способом доставки та/або оплати.

5.2. Разом із ціною купівлі-продажу Товару Покупець також зобов’язаний оплатити Продавцю витрати на доставку Товару в узгодженій сумі. Вартість доставки Товару залежить від обраного способу доставки та оплати і визначається в замовленні Покупця та в повідомленні Продавця про його отримання. Якщо прямо не вказано інше, ціна купівлі-продажу включає витрати на доставку.

5.3. У разі оплати готівкою або післяплати готівкою ціна купівлі-продажу сплачується при отриманні Товару. В інших випадках Продавець вимагає оплати ціни купівлі-продажу до відправлення товару, а ціна купівлі-продажу має бути сплачена протягом п'яти (5) днів з дати укладення Договору купівлі-продажу. У випадку, якщо Покупець затримується зі сплатою ціни купівлі-продажу, Продавець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу. Продавець повідомляє Покупця про відмову від Договору купівлі-продажу електронним листом на електронну адресу Покупця.

5.4. У разі безготівкової оплати Покупець зобов’язаний вказати варіабельний (змінний) символ платежу, який повідомляє йому Продавець. У разі безготівкового платежу зобов'язання Покупця сплатити ціну покупки вважається виконаним, коли відповідна сума зараховується на рахунок Продавця.

5.5. Будь-які знижки від ціни купівлі-продажу Товару, які Продавець надає Покупцеві, не можна комбінувати між собою.

5.6. Продавець видає Покупцю податковий документ - рахунок-фактуру. Продавець є платником податку на додану вартість. До доставленого Товару буде доданий паперовий документ, і Покупець отримає його разом з Товаром.

5.7. Відповідно до Закону про реєстрацію продажів, у випадку зареєстрованих продажів Продавець зобов’язаний видати Покупцю квитанцію. При цьому він зобов’язаний реєструвати отриманий дохід у податкового адміністратора в режимі онлайн; у разі технічної несправності не пізніше ніж через 48 годин.

5.8. Товар доставляється Покупцю (i) за адресою, вказаною Покупцем у замовленні, (ii) при доставці посередництвом відповідного поштового відділення, обраного покупцем у замовленні.

5.9. Якщо Продавець зобов’язаний доставити Товар до місця, визначеного Покупцем у замовленні згідно Договору купівлі-продажу, Покупець зобов’язаний отримати Товар у місці доставки. У випадку, якщо через певні причини з боку Покупця необхідно доставити Товар повторно або іншим способом, ніж зазначено в замовленні, Покупець зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані з повторною доставкою Товару, чи то витрати, пов'язані з іншими способами доставки.

5.10. Отримавши Товар від перевізника, Покупець зобов’язаний перевірити цілісність упаковки Товару і у разі виявлення дефектів негайно повідомити перевізника. У разі виявлення порушення упаковки, що свідчить про несанкціоноване проникнення у відправлення, Покупець незобов'язаний отримувати відправлення у перевізника.

6. ВІДМОВА СПОЖИВАЧА ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

6.1. Покупець, який є Споживачем, має право відмовитися від Договору купівлі-продажу без зазначення причини протягом одного (1) року з дня отримання Товару. Якщо предметом Договору купівлі-продажу є декілька видів Товарів або доставка декількома частинами, період відмови відраховується від дати отримання останньої поставки Товару. Покупець також має право відмовитися від Договору купівлі-продажу у будь-який час до отримання Товару. Однак Покупець не має права відмовитися від Договору купівлі-продажу, якщо Товари, доставлені в герметичній упаковці, Покупець вилучив з упаковки, і через гігієнічні причини вони не можуть бути повернуті (наприклад, при відкритті косметичних товарів та інших товарів, які безпосередньо контактують зі шкірою).

6.2. Період відмови від Договору купівлі-продажу, зазначений у попередньому пункті, вважається дотриманим, якщо Покупець протягом цього періоду принаймні надішле Продавцю повідомлення про відмову. Покупець також може скористатися і формуляром заяви про відмову від Договору купівлі-продажу, який можна знайти ТУТ. Покупець надсилає повідомлення про відмову (наприклад, у формі заповненого формуляру заяви) Продавцю електронною поштою на адресу електронної пошти Продавця info@xobeauty.ua.

6.3. Якщо Покупець відмовляється від Договору купівлі-продажу, Договір скасовується в цілому, і Покупець зобов’язаний відправити або особисто доставити Товари, отримані від Продавця на підставі Договору, але не пізніше ніж через чотирнадцять (14) днів з моменту відмови від Договору на адресу вказану в бланку, який є частиною посилки. Витрати на повернення Товару Продавцеві несе Покупець.

6.4. Якщо Покупець відмовиться від Договору купівлі-продажу, Продавець невідкладно поверне Покупцеві, але не пізніше ніж через чотирнадцять (14) днів після відмови, усі кошти, включаючи витрати на доставку Товарів, отримані від Покупця за Договором купівлі-продажу, тим же способом, яким він прийняв їх. Продавець має право повернути отримані кошти Покупцеві і іншим способом, лише якщо Покупець погодиться, і якщо Покупець не понесе додаткових витрат. Однак якщо Покупець обрав у замовленні спосіб доставки Товару, відмінній від найдешевшого способу доставки Товарів, запропонованого Продавцем, Продавець поверне Покупцеві вартість доставки Товару лише в сумі, що відповідає найдешевшому запропонованому способу доставки. Незважаючи на період, зазначений у першому реченні цього пункту, Продавець не зобов’язаний повертати отримані кошти Покупцеві до того моменту, як Покупець передасть Товар Покупцю або доведе, що Товар був надісланий Продавцю.

6.5. Покупець несе відповідальність перед Продавцем за будь-яке зменшення вартості Товару внаслідок обробки Товару будь-яким іншим способом, крім необхідного для ознайомлення з його якостями, властивостями та функціональністю. Продавець має право в односторонньому порядку провести за претензією Покупця щодо повернення ціни купівлі-продажу взаємний розрахунок з претензією про відшкодування збитків у вигляді зниження вартості Товару.

6.6. Якщо Продавець надає Покупцю разом із придбаними Товарами подарунок (див. пункт 4.9. вище), договір дарування між Продавцем та Покупцем укладається за умови можливості відміни, тобто якщо Покупець відмовиться від Договору купівлі-продажу, договір дарування щодо такого подарунку втрачає чинність (анулюється), і Покупець зобов’язаний повернути Продавцю подарунок разом з Товаром. Вартість повернення подарунка Продавцю несе Покупець. У разі часткової відмови від Договору купівлі-продажу, коли предметом Договору купівлі-продажу було кілька (штук) товарів, а Покупець відмовляється від Договору лише щодо деякого або деяких з них, договір дарування анулюється, і Покупець зобов’язаний повернути подарунок лише у тому випадку, якщо Договір купівлі-продажу без цього Товару, не відповідає умовам Продавця щодо надання подарунка при укладанні Договору купівлі-продажу.

7. ВІДМОВА ПРОДАВЦЯ ВІД ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

7.1. Продавець також має право відмовитися від Договору купівлі-продажу, не вказуючи жодних причин в будь-який момент до моменту отримання Товару Покупцем. У такому випадку Продавець невідкладно повідомляє Покупця про відмову від Договору купівлі-продажу електронним листом на електронну адресу Покупця і має повернути протягом чотирнадцяти (14) днів з дня такого повідомлення Покупцеві всі кошти, включаючи вартість доставки товарів, отриманих від нього відповідно до Договору купівлі-продажу, таким же способом, як вони були отримані або в порядку, визначеному Покупцем.

7.2. Якщо подарунок повинен бути наданий Покупцеві разом із придбаними Товарами (див. Пункт 4.9 вище), договір дарування між Продавцем і Покупцем укладається за умови можливості відміни, тобто якщо Покупець відмовиться від Договору купівлі-продажу, договір дарування щодо такого подарунку втрачає чинність (анулюється).

8. ПРАВА У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ

8.1. Продавець несе відповідальність перед Покупцем за дефекти, які має придбаний Товар на момент отримання Покупцем. Якщо Покупець є споживачем і дефект проявиться протягом шести (6) місяців з моменту отримання, Товар вважається дефектним вже на момент отримання.

8.2. Зокрема, вважаються дефектними (i) Товари, які не володіють узгодженими властивостями, а за відсутності узгодження – характеристиками, описаними Продавцем або виробником або очікуваними Покупцем відповідно до характеру товарів та реклами, що замовлена Продавцем; (ii) Товари, які не відповідають тій цілі, котру заявив Продавець, або тій, для котрої зазвичай використовується Товар такого типу; (iii) Товари, які не відповідають якістю або виконанням узгодженому зразку або взірцю, якщо якість або виконання були визначені на підставі узгодженого зразка або взірця; (iv) Товари, які не були доставлені в узгодженій кількості, мірі або вазі; (v) Товари, які не відповідають юридичним нормам.

8.3. Якщо на Товарі, що продається, на його упаковці, в інструкціях, що долучені до Товару, або в рекламі відповідно до норм, зазначено період, протягом якого Товар може бути використаний, Продавець несе перед Покупцем відповідальність за те, що Товар протягом зазначеного періоду буде придатний до використання відповідно до звичайної цілі або збереже звичайні властивості.

8.4. Продавець не несе відповідальності за знос Товару, спричинений його нормальним використанням. За Товари, що продаються за зниженою ціною, Продавець не несе відповідальності за той дефект, через який було узгоджено нижчу ціну, і за вживані Товари з дефектом, що відповідає рівню використання або зносу, який Товар мав при його отриманні Покупцем. Продавець не несе відповідальності і в інших випадках, коли це пов’язано з характером проданих товарів. Покупець не має права у разі виявлення дефектів і в тому випадку, якщо Покупець до початку використання Товару знав, що Товар має дефект або ж якщо Покупець сам спричинив дефект.

8.5. Будь-яку підвищену чутливість або алергічну реакцію на придбаний Товар не можна вважати дефектом Товару. Недоліки у подарунках, наданих Продавцем поза замовленням Покупця, також не можна вважати дефектом Товару. Зображення Товарів на вебсторінці Інтернет-магазину має лише ілюстративний характер та не є обов'язковим відображенням властивостей Товару (наприклад, упаковка поставлених Товарів може відрізнятися від тієї, що відображається на вебсторінці Інтернет-магазину через зміну упаковки, зроблену виробником Товару).

8.6. У разі дефектів Товару, за які несе відповідальність Продавець, Покупець може, за нижчезазначеними умовами умов, скористатися наступними правами у разі виявлення дефектів: (i) право на поставку нових Товарів без дефектів або заміну дефектної частини, (ii) право на усунення дефекту, (iii) право на розумну знижку від ціни купівлі-продажу або (iv) право відмовитися від Договору купівлі-продажу.

8.7. Покупець може вимагати доставки нових Товарів без дефектів (або заміни частини, якщо дефект стосується лише частини Товару), якщо через характер дефекту це доцільно. Якщо доставка нового Товару без дефектів неможлива, Покупець може відмовитися від Договору купівлі-продажу. Однак якщо доставка нових Товарів не співвідносна через характер дефекту, особливо якщо дефект можна усунути без зайвих затримок, Покупець має право лише на безкоштовне усунення дефекту. Однак Покупець має право на доставку нового Товару (або заміну його частини) навіть у випадку такого дефекту, котрий можна усунути, якщо Покупець не може належним чином використовувати Товар через повторне виникнення дефекту після ремонту або через збільшення кількості дефектів. У цьому випадку Покупець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу. Якщо Покупець не відмовляється від Договору купівлі-продажу або не користується правом на поставку нового Товару без дефектів, на заміну його частин або на ремонт Товару, він може вимагати розумну знижку від ціни купівлі-продажу. Покупець має право на розумну знижку, навіть якщо Продавець не може доставити новий Товар без дефектів, замінити його частин або відремонтувати Товар, або якщо Продавець не забезпечить ремонт Товару у розумні строки або якщо забезпечення ремонту завдало би Покупцю значних труднощів. Якщо ж йдеться про Товар, що продається за нижчою ціною або був в ужитку, Покупець замість права на обмін Товару має право на розумну знижку.

8.8. Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про дефекти Товару без зайвого зволікання після їх виявлення або якщо він мав їх виявити при обходженні з товаром, але не пізніше ніж через двадцять чотири (24) місяці з моменту отримання товару. Повідомляючи про дефект, Покупець одночасно описує Продавцю дефект або його прояви та зазначає, яке саме право у разі виявлення дефекту він обрав. Покупець також може використовувати зразок рекламаційної заяви, який можна знайти ТУТ. Покупець надсилає Продавцеві сповіщення про дефекти та застосування прав у разі виявлення дефекту (наприклад, у формі заповненої форми зразка-претензії) електронним листом на адресу електронної пошти Продавця info@xobeauty.ua.

8.9. Окрім того, із повідомленням про дефект, Покупець зобов'язаний надіслати дефектні Товари або доставити їх особисто Продавцю на адресу вказану в бланку, який є частиною посилки, якщо інше не буде узгоджено з Продавцем.

8.10. Продавець надсилає Покупцеві електронний лист, що підтверджує, коли саме Покупець скористався правом у разі виявлення дефекту, яким є вміст рекламації та який саме спосіб врегулювання рекламації вимагає Покупець.

8.11. Рекламація, включаючи усунення дефекту, має буде розглянута невідкладно, не пізніше ніж через тридцять (30) днів з дня застосування права у разі виявлення дефекту, інакше Покупець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу. Строк врегулювання рекламації призупиняється, якщо Продавець не дочекався від Покупця всіх документів та співпраці, необхідних для належного розгляду рекламації. У такому випадку Продавець звертається до Покупця за додатковою документацією або по співпрацю, при чому термін розгляду рекламації продовжиться знову лише після їхнього надання.

8.12. Після розгляду рекламації Продавець надішле Покупцеві на адресу його електронної пошти листа із підтвердженням дати та способу розгляду рекламації, включаючи підтвердження про виконання ремонту та його тривалість, або ж обґрунтування відхилення рекламації.

8.13. У разі обґрунтованої рекламації Покупець має право на відшкодування фактично понесених витрат при застосуванні права у разі виявлення дефекту. Однак якщо це право на відшкодування коштів не буде здійснено протягом одного місяця після закінчення строку, протягом якого про дефект необхідно повідомити Продавцю, суд не визнає таке право у випадку заперечень з боку Продавця, мотивованих тим, що право на відшкодування коштів не було реалізовано вчасно.

9. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Покупець набуває право власності на Товар, оплачуючи повну ціну купівлі-продажу Товару, включаючи вартість доставки Товару, проте, в першу чергу, отримуючи Товар. Ризик пошкодження товару переходить до Покупця, який є споживачем, у момент отримання Товару або в момент, коли Покупець зобов’язаний був отримати Товар, але не зробив цього в порушення Договору купівлі-продажу.

9.2. Позасудове врегулювання споживчих спорів щодо Договору купівлі-продажу та врегулювання скарг споживачів в Чеській Республіці здійснюється Чеською інспекцією з торгівлі, що знаходиться за адресою: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 000 20 869, веб-сайт: http://www.coi.cz.

9.3 Сторони можуть один одному надсилати всю письмову кореспонденцію електронною поштою (е-mail). Покупець відправляє кореспонденцію на електронну адресу Продавця info@xobeauty.ua. Продавець відправляє кореспонденцію на електронну адресу Покупця, тобто на електронну адресу, вказану Покупцем у замовленні.

9.4. Продавець не несе відповідальності за помилки, що виникають внаслідок втручання третіх осіб в Інтернет-магазин або внаслідок його використання всупереч його цілі. Під час користування Інтернет-магазином Покупець не може використовувати механізми, програмне забезпечення чи інші процедури, які можуть негативно вплинути на його роботу, і може використовувати Інтернет-магазин лише таким чином, який не зачіпає права інших Покупців, Продавця і який відповідає його призначенню.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Договір купівлі-продажу та всі права та обов'язки Сторін регулюються законодавством Чеської Республіки, зокрема Законом № 89/2012 Зводу «Цивільний кодекс». Якщо відносини, встановлені Договором купівлі-продажу, містять міжнародний (іноземний) елемент, то Сторони погоджуються, що відносини регулюються законодавством Чеської Республіки, виключаючи застосування Віденської конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Вибір законодавства, згаданий у попередньому реченні, не позбавляє споживача захисту, передбаченого тими юридичними нормами котрі не можна відхилити на підставі угоди, та котрі б інакше застосовувались у разі відсутності вибору законодавства згідно з положеннями статті 6 п. 1 Регламенту (ЄС) № 593/2008 Європейського Парламенту та Ради «Про право, яке підлягає до застосування щодо договірних зобов'язань («Рим I»)».

10.2. Сторони зобов'язуються вирішувати всі спори, які виникають між ними у зв’язку з виконанням Договору купівлі-продажу, шляхом мирного врегулювання. Якщо спір не буде врегульовано мирно, спір передається на розгляд та рішення відповідному суду Чеської Республіки. Якщо відносини, встановлені Договором купівлі-продажу, містять міжнародний (іноземний) елемент і якщо норми міжнародного процесуального права дозволяють таку угоду, сторони погоджуються, що всі спори, що виникають у зв'язку з Договором купівлі-продажу чи пов'язані з Договором купівлі-продажу, будуть вирішені у відповідному суді Чеської Республіки за юридичною адресою Продавця.

10.3. Якщо будь-яке положення Загальних положень і умов або Договору купівлі-продажу є або стає недійсним або нечинним, решта положень залишаються діючими та чинними. Замість недійсного або нечинного положення застосовуються відповідні положення загальнообов'язкових правових норм.

10.4. Договір купівлі-продажу архівується продавцем в електронній формі та не перебуває у відкритому доступі. Ці Загальні положення та умови доступні на вебсторінці Інтернет-магазину, а також будуть надіслані покупцю електронною поштою разом із повідомленням Продавця про отримання замовлення.

10.5. Контактні дані продавця: адреса для кореспонденції: The Revolution Company s.r.o., Na Radosti 399, Zličín, 155 21 Praha 5, Česká republika, електронна адреса: info@xobeauty.ua, телефон: +380 443 832 100.

10.6. Продавець може змінити або доповнити текст цих Загальних положень і умов. Для відносин між Продавцем і Покупцем є вирішальною та редакція Загальних положень і умов, що є чинною на день надсилання замовлення Продавцю.

Ці Загальні положення та умови набувають чинності з 1.3.2020